ТРАВЛЯ

Найдено 1 определение
ТРАВЛЯ
-и, ж. Агрессивное действие, имеющее цель причинить вред; нападки, преследования. Почему другая позиция вызывает часто не просто раздражение, а настоящую травлю инакомыслящих? (РГ. 2012.24.02).

Источник: Словарь избирательной кампании словарь. 2016

Найдено научных статей по теме — 15

Читать PDF
102.67 кб

Кибербуллинг: травля в пространстве современных технологий

Бочавер Александра Алексеевна, Хломов Кирилл Даниилович
Данная статья является продолжением статьи «Буллинг как объект исследований и культурный феномен» (Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2013. T. 10, № 3. C.
Читать PDF
322.92 кб

Травление производными феноксиалканкарбоновых кислот

Ткачишин В. С.
В статье описаны и систематизированы экспериментальные и клинические данные относительно интоксикаций новой группой пестицидов — производными феноксиалканкарбоновых кислот.
Читать PDF
375.48 кб

Исследование процессов декорирования кварца методом химического травления

Ахметшин Эдуард Анварович, Чередниченко Александр Генрихович
В результате проведенных исследований были установлены закономерности процесса травления образцов кварца фтороводородной кислотой.
Читать PDF
3.31 мб

Эффективность применения раствора фтороводородной кислоты для глубокого травления титановых импланта

Никишин Дмитрий Викторович, Калмин Олег Витальевич, Толстоухов Владислав Сергеевич
Актуальность и цели. Цель исследования оценить возможность и эффективность применения раствора фтороводородной кислоты для глубокого травления титановых имплантов при проведении гистологического исследования мягких тканей.
Читать PDF
481.23 кб

Особенности структуры роста кварца и субструктуры травления кварцевого стекла

Волков Петр Вячеславович, Брызгалов Александр Николаевич, Капралов Александр Иванович, Живулин Дмитрий Евгеньевич, Фалькова Ольга Николаевна
В статье рассматриваются особенности гидротермального выращивания кварца. Определена субструктура кристаллов в зависимости от скорости роста и распределения примесей. Методом травления выявлена субструктура кварцевого стекла.
Читать PDF
252.92 кб

Синдром взаємного обтяження: поєднана патологія органів травлення та супутній дуоденогастральний реф

Гуцаленко О. О.
Вивчені особливості клінічного перебігу захворювань у хворих з поєднаною патологією органів травлення та супутнім дуоденогастральним і дуоденогастроезофагеальним рефлюксами.
Читать PDF
5.45 мб

Особливості патології органів травлення у хворих похилого та старечого віку і ефективність їх лікува

Воронін К.О.
Автор навів у статті результати власного дослідження хворих похилого та старечого віку із хро-нічною абдомінальною ішемією, на тлі якої розвинулися біліарні дисфункції та функціональні закрепи.
Читать PDF
16.34 мб

Проблеми хвороб органів травлення в наукових дослідженнях

Степанов Ю. М., Родіонова В.В., Скирда І.Ю.
Проведено аналіз 49 дисертаційних робіт, захищених за спеціальністю 14.01.36 — «гастроен-терологія».
Читать PDF
115.59 кб

Функціональний стан системи травлення у дітей і підлітків з ожирінням

Пархоменко Л. К., Страшок Л. А., Бузницька О. В.
У статті представлені результати досліджень, які демонструють наявність порушень функціонального стану системи травлення у дітей і підлітків з ожирінням.
Читать PDF
278.79 кб

Зміни білків сполучної тканини органів травлення щурів при дії відпрацьованого моторного масла на тл

Батухіна І. В.
В експерименті на 40 білих щурах виявлено, що введення відпрацьованого моторного масла потенціює ефекти хронічної інтоксикації нітратом натрію, пов'язані з дезорганізацією сполучної тканини пародонту, шлунка і тонкої кишки внаслід
Читать PDF
257.10 кб

Діагностика та корекція порушень травлення в практиці сімейного лікаря

Решетілов Ю.І., Дмитрієва С.М., Проценко Н.М., Васильченко О.Ю., Кузнєцова Л.П., Богослав Т.В., Гуз Н.П., Цаприка О.Ф.
У статті надано результати дослідження аероіонів повітря, що видихається, у 310 пацієнтів ізпоєднаною патологією органів травлення.
Читать PDF
134.43 кб

Дослідження протягом хх століття процесів травлення в шлунку свиней

Юдіна К.Є., Соколенко В.М.
Відтворення цілісної картини вивчення фізіології травлення в шлунку свиней неможливе без аналізу доробку попередніх дослідників.
Читать PDF
0.00 байт

Продуктивність та маса органів травлення у перепілок при підгодовуванні препаратом вітамінів а і D

Чудак Р.А., Огороднічук Г.М., Паладійчук О.Р.
Встановлено, що використання у повноцінному комбікормі понад норми 10% вітамінів А і D сприяє покращанню м’ясної і яєчної продуктивності при незначних змінах маси органів апарату травлення.
Читать PDF
0.00 байт

МОРФОФіЗіОЛОГіЧНА ОЦіНКА ОРГАНіВ ТРАВЛЕННЯ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ДРУГОї ФАЗИ ПРОДУКТИВНОСТі НА ТЛі Дії ГіДРО

Степченко Л.М., Лосєва Є.О.
У статті представлені данні щодо впливу гідрогумату та гуміно-селено-вітамінної добавки (ГСВД) на морфофізіологічні показники дванадцятипалої кишки, підшлункової залози та печінки курей-несучок другої фази продуктивності.
Читать PDF
0.00 байт

Порушення травлення у дітей з антибіотик-асоційованою діареєю

Радутна Олена Анатоліївна, Кизима Н.В.
Актуальність.